بسيج شجرة طيبّه و درخت تناور و پرثمري است كه شكوفه هاي آن بوي بهار وصل و طراوات تعيين و حديث عشق مي دهد.(امام خمینی ره)

امروز ۰۷ اسفند ۱۳۹۵ 
نقشه سایت        تاریخ مطلب: ۱۳۹۲/۱۲/۱۸