اگر بسيج در دوران پس از جنگ نبود و اگر امروز هم نباشد ، كميت اين انقلاب و اين نظام و همه حركت هاي سازنده ي اين كشور لنگ است. (رهبر معظم انقلاب)

امروز ۰۳ بهمن ۱۳۹۷ 
نقشه سایت        تاریخ مطلب: ۱۳۹۲/۱۲/۱۸