بسيج به معني حضور و آمادگي در همان نقطه اي است كه اسلام و قرآن و امام زمان (ارواحناه و فداه) و اين انقلاب مقدس به آن نيازمند است.(رهبر معظم انقلاب)

امروز ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 
نقشه سایت        تاریخ مطلب: ۱۳۹۲/۱۲/۱۸