بسيج شجرة طيبّه و درخت تناور و پرثمري است كه شكوفه هاي آن بوي بهار وصل و طراوات تعيين و حديث عشق مي دهد.(امام خمینی ره)

امروز ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ 
اخبار دانشجویی        تاریخ مطلب: ۱۳۹۲/۱۱/۲۶


این یک تست می باشد